عشق


 

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می­دهد.

 

ای جسارت! دوست من باش.

 

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.

 

اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده .

 

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند.

 

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد.

 

به  لب­هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده­اند.

 

خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای.

 

صورت شما كتابیست كه مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند.

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می­داند.

 

اگر کلمات نایاب شوند، به­ندرت بیهوده مصرف می­شوند.

 

با خنده و شادی، بگذار چین و چروک­های پیری از راه برسند.

 

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند؛ مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می­یابد.

 

ترسو قبل از مرگش بارها می­میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می­چشد.

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا .

 

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند!

 

چرخ فلک، قایق­هایی را به حرکت در می­آورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است.

 

زندگی داستانی است که یک ابله تعریف می­کند؛ پر از غوغا و هیاهو اما نامفهوم.

 

زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند.  

اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است پس من مجرم­ترین روح زمینم. 

 

چیزی نداشته باشی؛ چیزی برای از دست دادن نداری.

 

ظن و گمان همیشه در کمین ذهن گناه­آلود است.

 

جهنم خالی است چون همه دیوها اینجا هستند.

 

مگر پرتو شمع تا کجا می­رسد؛ مرگ خوب هم در این دنیای حرف نشنو همین قدر می­درخشد.

 

من در قید خوشنودی تو، با جوابی که می­دهم، نیستم.

 

اگر انجام دادن، به اندازه دانستن نیک از بد آسان بود، نمازخانه­ها کلیسا بودند و کلبه درویشان قصر پادشاهان.

 

اگر توانستی با نگاه به بذرهای زمان بگویی کدام جوانه می­زند و کدام نمی­زند، بعد با من حرف بزن.

نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می­سازد.

 

زندگی به اندازه یک داستان تکراری که گوش گنگ مرد خواب­آلود را می­آزارد خسته­کننده است.

مثل امواج که به سوی ماسه­های ساحل شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن به پایان بی­قرارند.

 

ای خدا، ای خدا! تا کی اسیر پلیدی [ناشی از] دروغ بمانیم.

 

عشق جوانتر از آن است که بداند وجدان چیست.

 

دختران هیچ نمی­خواهند جز شوهر و وقتی به دست آوردند همه چیز می­خواهند.

هر که سرگیجه دارد فکر می­کند دنیا دور خودش می­چرخد.

 

آدم­ها پنجره را به روی طلوع خورشید می­بندند.

 

غرورم با ثروتم از دست رفت.

 

چه غم شیرینی است جدایی.

 

شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می­کند.

 

گوش­هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده­ای معدود.

به افکارت زبان نده.

 

ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد.

 

دوران طلایی پیش روست نه پشت سر.

 

اگر اشکی داری آماده شو تا آن را فرو بریزی.

 

دیوانه، عاشق و شاعر از یک قماشند: هر سه اهل خیال.

 

محتوای جاه­طلبی به­مثابه سایه رؤیاست.

 

هنوز هنری خلق نشده که افکار را از روی صورت بازسازی کند.

 

هر کس باید با شکیبایی نتیجه رفتارش را تحمل کند.

 

وزن دشمن را بیشتر از آنچه به نظر می­آید حساب کن.

 

سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر.

 

برای آن که کار درست بزرگی انجام بدهی، اشتباه کوچک مرتکب شو.

 

آن که تاج بر سر دارد، بی­قرار سر بر بالین ­گذارد .

 

محکوم زمانیم و زمان محکوم گذشتن.

 

هر آنچه گذشت مقدمه است.

وقتی پدر به پسر چیزی می­دهد هر دو می­خندند؛ وقتی پسر به پدر چیزی می­دهد هر دو می­گریند.

 

وقتی غم می­آید، فقط با یک مأمور مخفی نمی­آید بلکه با چند لشکر از راه می­رسد.

 

آهسته و عاقلانه! آنان که تند می­دوند سکندری می­خورند.

زاده شدن همچون ربوده شدن است، که بعد از آن به عنوان برده فروخته می­شوی.

 

یه رفیق تو دربار بهتر از دهشاهی تو کیف جیبیه.

 

یه احمق فکر می­کنه عاقله اما یه عاقل می­دونه که احمقه.

 

خوبی زیادی هم بد از آب درمیاد.

 

بهتره احمق با حضور ذهن باشی تا با حضور ذهن احمق.

 

آدم تبهکار می‌رود ولی شرش بعد از او می‌ماند.

 

آن کس که جرأت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است.

 

آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی ارزشی را ربوده‌است، اما آن‌که نام نیک مرا برباید، جزئی از وجود مرا می‌برد که او را غنی نمی‌کند اما در واقع مرا حقیر می‌سازد.

 

آیا می‌دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش‌اندامی و سخن‌گویی و مردانگی و دانشوری و بزرگ‌منشی و فضیلت و جوانی و کرم و چیزهای دیگر از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟

 

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

 

اگر در این جهان از دست و زبان مردم در آسایش باشیم، برگ درختان، غرش آبشار و زمزمه جویبار هریک به زبانی دیگر با ما سخن خواهند گفت.

 

اگر دوازده پسر داشتم و همه را به طور یکسان دوست می‌داشتم و یازده پسرم را در راه میهن قربانی می‌کردم، بهتر از این بود که یکی پس از دیگری در بستر خواب بمیرند.

 

امان از وقتی که مردم، دزد عقل را به گلوی خود بریزند، منظور از دزد عقل، مشروبات الکلی است، واقعأ که هیچ عاقلی این کار را نمی‌کند.

 

اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمان جدایی‌ناپذیر عشق می‌باشند.

 

ای فتنه و فساد، تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می‌کنی.

 

بدی‌های ما در دنیا به یادگار می‌ماند و خوبی هایمان همراه با ما به گور می‌رود.

 

بذله‌گویی برازنده‌ترین لباسی است که در یک مجلس می‌توان پوشید.

 

برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزاند.

 

برای لذت بردن کافیست اندکی احمق باشی.

 

به دست آور آنچه را که نمی‌توانی فراموشش کنی و فراموش کن آنچه را که نمی‌توانی بدست آوری.

 

تردیدهای ما خائنینی هستند که با نصایح خود، ما را از حمله به دشمن باز می‌دارند، درحالی که تصمیمی راسخ و حمله‌ای به موقع می‌تواند فتح و پیروزی را نصیب ما سازد.

 

تملق خوراک ابلهان است.

 

جایی‌که تخم محبت کاشته شود، شادمانی می‌روید.

 

جوانی و پیری با یک دیگر قابل مقایسه نیستند. جوانی مایه نشاط و سعادت است و پیری موجب فلاکت و حسرت. جوانی نیمروز زندگانی است و پیری شبانگاه ظلمانی. جوانی دوره خودنمایی و شجاعت است و پیری روزگار ترس و مذلت، جوان چون آهوی وحشی با نشاط و غرور در وادی زنگی می‌دود و پیر چون مردی لنگ آهسته و با هزار زحمت ، قدم برمی‌دارد.

 

جوانی جرعه‌ای است فرح‌انگیز ولی حیف که به پیری آمیخته‌ است.

 

چراغ کوچکی در شب، تاریکی را می‌شکافد و به اطراف نور می‌دهد، کار خوب اگرچه کوچک و ناچیز باشد در نظر من کوچک و ناچیز نیست.

 

در سرتاسر اعمال بشر، جزر و مدی موجود است که اگر آدمی در مجرای آن واقع شود، به ساحل سعادت می‌رسد وگرنه سراسر عمر وی در گودال‌های بدبختی و فلاکت سپری خواهد شد.

 

در سینه خود شراره‌ای آسمانی دارم که نامش وجدان است.

 

دشمنان بسیاری دارید که نمی‌دانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون سگ های ولگرد هنگامی که رفقایشان بانگ بردارند، آنها نیز پارس می‌کنند.

 

دنیا مانند یک تماشاخانه‌است، هرکس رل خود را بازی می‌کند و سپس مخفی می‌شود.

 

دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دوبرابر می‌کند و از بدبختی می‌کاهد.

 

دنیا، سراسر صحنه بازی است و همه بازی‌گران آن به نوبت می‌آیند و می‌روند . نقش خود را به دیگری می‌سپارند.

 

دیدن و حس کردن، وجودداشتن است، زندگی در اندیشه‌است.

 

دیوانه خودش را عاقل می‌پندارد و عاقل هم می‌داند که دیوانه‌ای بیش نیست.

 

زنبور هرچقدر باشد،گل از آن بیشتر است؛ دل‌های ماتم زده هر اندازه باشند، قلب‌های شاد زیادترند.

 

زندگی از تار و پود خوب و بد بافته شده‌است، فضیلت ما وقتی می‌تواند بر خود ببالد که از خطاهای ما شلاق نخورد و جنایت‌های ما وقتی نومید می‌شود که مورد ستایش فضیلت‌های ما قرار نگیرد.

 

سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصایب زندگی لبخند زند.

 

شادمانی در خانه‌ای است که مهر و محبت در آن مسکن دارد

.

شخص عاقل و هشیار به هرجا قدم بگذارد، سعادت و فراغت بال همراه اوست زیرا در جهان بجز خوبی وزیبایی  چیزی نمی‌بیند.

 

عشق غالبأ یک‌نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است!

 

عقل و هوش خود را با خوشی و نشاط دمساز کن تا هزاران آسیب از میان برود و عمرت دراز شود.

 

علامت و نشان حقیقی اصالت و علو شأن، نوازش و ترحم آمیخته با شادمانی و گشاده‌رویی است.

 

کاری که وظیفه و صمیمیت در آن دخالت دارد، خلل‌پذیر نیست.

 

کسانی که دنیا را از دست می‌دهند آن را با فکر و وسواس می‌خرند.

 

کشنده تر از نیش مار ، بچه حق‌ناشناس است.

 

کینه پنهان نمی‌ماند.

 

گذشت زمان هرچه از موهای مردم می‌کاهد، به خرد آن‌ها میفزاید.

 

گربه ما وقت تولد از آن رو است که به صحنه بزرگ جنون و حماقت وارد شده‌ایم.

 

مردی که دردرون خویش موسیقی ندارد و نداهای خوش و دلنشین او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، برای خیانت، توطئه و غارتگری مناسب می‌باشد و هیچ کس نباید به او اعتماد کند.

 

مسکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده‌ای است که مهربانی در آن جا حکومت می‌کند.

 

مصائب خود را مانند لباستان با کمال بی‌اعتنایی تحمل کنید.

 

من از خوشبختی‌های این جهان بهره‌مند گردیده‌ام زیرا در زندگی عاشق شده‌ام.

 

من همیشه میل دارم از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.

 

موفقیت هائی که نصیب بشر شده عمومأ در سایه تحمل و بردباری بوده‌است.

 

می‌دانیم که چیستیم اما نمی‌دانیم که چه می‌شویم.

 

وجود ما به منزلهٔ باغی است که ارادهٔ ما باغبان آن است.

 

وقتی ناراحتی بزرگی پیش آید، رنج و غم‌های دیرین از یاد می‌رود.

  

هر اندازه گناهی بزرگ کهنه شود و به حال اختفا باقی بماند سرانجام هنگام مرگ یا بروز خطر، چون فرصت کشف آن فرارسد، به صورت موحشی زهر خود را برجان آدمی می‌ریزد.

 

هر چه را که دوست داری بدست آور وگرنه مجبور می‌شوی هر چه را که بدست می‌آوردی دوست داشته باشی

.

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است.

 

همیشه حرف حق را بدون بیم بیان کن و شیطان را خجل ساز.

 

همیشه کار کنید و بکوشید تا جامه افتخار و عظمت را بپوشید، همیشه در نظر داشته باشید که افتخارات تازه‌ای به دست آورید زیرا افتخارات گذشته همچون شمشیری است که زنگ زده و از رونق افتاده باشد .

 

هیچ چیز ، بد یا خوب نیست، فقط نیروی اندیشه بدی و خوبی و سعادت و شقاوت را می‌آفریند.

 

یقینأ رفتار حکیمانه یا وضع جاهلانه همچون بیماری از شخصی به شخص دیگر سرایت می‌کند، پس لازم است که انسان‌ها مواظب انتخاب معاشران خود باشند.

 

اگر تمام شب را بخاطر از دست دادن خورشید  گربه کنی لذت دیدن ستاره‌ها را از دست خواهی داد

.  

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است.

 

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند.


به خدا سوگند که خروارها فریب خوردگی بهتر از یک جو بدگمانی است!


احمق ها هیچ گاه کمتر از عهد کنونی محبوبیت نداشتنه اند ، چون خردمندان به جای آنان خودنمایی میکنند و نمیدانند از عقل خود چگونه بهره ببرند زیرا رفتارشان تؤام با تقلید است .

 

من تو را همچون خوابی در خاطر دارم،خوابی زیبا هنگامی که چون پادشاهی می خوابم و وقتی بیدار می شوم تو را در بر ندارم .

یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 18:52 | زارع |

مترسک انقدر دست هایت را باز نکن…..

کسی تو را در آغوش نمیگیرد….

ایستادگی همیشه تنهایی دارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدا مرحم تمام دردهاست.هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشدخدا برای پر کردن ان بیشتر در وجودت جای میگیرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دنیا مانند پژواک اعمال و خواست های ماست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قلبها دریچه نفوذند و آنکه صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است….!
امام علی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به کسی اعتمادکن که بتواند سه چیز رادرتوتشخیص دهد:
اندوه پنهان شده درلبخندت را
محبت نهان درعصبانیتت را
معنای حقیقی سکوتت را….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادم باشد و یادت نرود که همه ی ما برای یکبار ایستادن ، هزاران بار افتاده ایم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این نیز

نه !

بزرگوارانه دروغ نخواهم گفت ؛

این نیز

نمی گذرد !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه

آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک

است و شایستگی تو بسیار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هستند آدمهایی که در رویا بسر می برند،

آدمهایی هم به واقعیت تن می دهند،

همچنین کسانی وجود دارند که یکی را به دیگری تبدیل میکنند.
داگلاس اورت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

ژان پل سارتر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
” کسی که با من مخالف است،نه تنها به من صدمه ای نمی زند بلکه باعث پیشرفت من می شود” .
آنتوان دوسنت اگزوپری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
” برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم ” .

سیسرون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

” به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده

می دمد و جان تازه می شود ” .

جبران خلیل جبران

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

” عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند ” .

شکسپیر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی همه با من هم عقیده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی, نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آفتاب چون ظاهر شود، بر همه کس یکسان تابد . . . امّا بعضی را بسازد و بعضی را بسوزد، و این باختیار آفتاب نیست. امّا ما را اختیاری

هست!
عین القضات همدانی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی زندگی رو از یخ ساختی،
برای آب شدنش گریه نکن!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری…… که این دیوار را بشکنند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی ارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دی رفت و باز نیامد، فردا را اعتماد نشاید، حال را غنیمت دان که دیر نپاید.

خواجه عبداله انصاری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

معبودا !

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند ..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است زندگانی گاهی آری به همین باریکی در همین نزدیکی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ” . جبران خلیل جبران

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
درد من حصار برکه نیست,زیستن با ماهیهاییست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مثل عصا باش ! هزار بار زمین بخور

اما اجازه نده اونی که بهت تکیه داده

حتی یه بار هم زمین بخوره … !

  که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 18:43 | زارع |

خدای محبت..خدای عشق..خدا 

 

دیروز یک بنده ات قهر میکند و اعتصاب دعا میکند؛

امروز دیگر بنده ات میگوید «که تو از او قهر کرده ای و صدایش را نمی شنوی»

و از من میخواهد که به بنده ای که از تو قهر کرده ندای التماس دعایش را برسانم؛

... و من ...

نمیتوانم بگویم که او دیگر دعا نمیکند!

 

::
::

چگونه باور کنم که این اتفاقات به خواست تو نبودست؛

چه زیباست این اتفاقات!

چه دلفریب است که خالقی از جنس نور اینچنین به بنده اش نزدیک است.

و او را به حال خود وا نگذاشته!

و اینک من، آخرین بنده از سلسله مراتب بندگانت؛

با تمام وجود این احساس زیبا و ناب را درک کردم

با تمام وجود..........با تمام وجودم ...

::
::

خدایا دستم به آسمان نمیرسد...
دست تو که به زمین میرسد...
((((بلندم کن))))

::
::
ﺑـــﻪ ﺑﻌﻀـﯽﻫـﺎ اوﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬـــﺎ ﻣﯿـﺪﯼﮐـﻪ ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ ﺧـﻮﺩت هم ﺩﯾﮕـﻪ ﻧﻤﯿﺘــﻮﻧـﯽ ﺑﺨـﺮﯾــﺶ...

 

::
::

کـاش وَقـتهـ ـایِ تــَنهـ ـایی
یــِکی از تو سایـه مـ ـی اومَد و مـِثلِ پــِسَرخالــه میگــُفـت
نــ ـون بـــِگیرَم
نـَـ ـفت بـــِگیرَم
دِلــِ ـت گــِـرِفتِه
مَنــَـ ـــم مــیگــُــفتــَم اره
بَعد فــَقــَط مینــِشَست کِنارَم و سکوت میکــَرد
مَنــَ ــم مِثلِ کــُـــلاه قِرمِزی سَرَمو میزاشتـــَ ـــم رو زانوش...

::
::

ایــــــن روزهـــــا...!!

هــــر جایــــی را کــــه نگــــاه مــــی کنم...!!

پـــــــــر است...!!

از وجــــود ِ آدم هــــای بــــی وجــــود ...

 

::
::

چه بسیارند افرادی كه رانندگی بلد نیستند
ولی "دور زدن" رو خوب بلدند...

 

::
::


خدایا تو رو به بزرگیت قسم که هیچ جوون دم بختی و حسرت به دل نگذار...!!!

 

::
::


وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛

متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،

الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …

اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

::
:: 

لحظه هایی هست که دلم واقعاً برایت تنگ می شود.
من، نام این لحظه ها را "همیشه" گذاشته ام...

 

::
::

در زندگیت به کسی اعتــــماد کن
که به او ایمــــان داری نه احســاس...

 

::
::

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن
“حرمت ها شکسته میشود”
هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن
“تبدیل به وظیفه میشود...

 

 

جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:47 | زارع |

 

 

راستی؛ هیچ وقت از خودت پرسیدی قیمت یه روز زندگی چنده؟
تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم از زمین و زمان شاکی هستیم
که از زندگی خیری ندیدیم . . .
شما رو به خدا تا حالا از خودتون پرسیدید:
قیمت یه روز بارونی چنده؟
.

ادامه ی مطلب رو از دست نــده . . !


.
یه بعدازظهر دلنشین آفتابی رو چند می خری؟
حاضری برای بو کردن یه بنفشه وحشی توی یه صبح بهاری یه اسکناس درشت بدی؟
پوستر تمام رخ ماه قیمتش چنده؟
.
.
ولی اینم می دونی که اگه بخوای وقت بگذاری و حتی نصف روز هم بشینی به
گل های وحشی که کنار جاده در اومدن نگاه کنی بوته هاش ازت پول نمی گیرن!
.
.
چرا وقتی رعد و برق میاد تو زیر درخت فرار می کنی؟
می ترسی برقش بگیرتت؟
نه، اون می خواد ابهتش رو نشونت بده.
آخه بعضی وقت ها یادمون میره چرا بارون می یاد!
.
.
فراموش نکن که همین بارون که کلافت می کنه که اه چه بی موقع شروع شد، کاش چتر داشتم

بعضی وقتا دلت برای نیم ساعت قدم زدن زیر نم نم بارون لک می زنه
.
.
هیچ وقت شده بگی دستت درد نکنه؟
شده از خودت بپرسی چرا تمام وجودشونو روی سر ما گریه می کنن؟
اونقدر که دیگه برای خودشون چیزی نمی مونه و نابود میشن؟
ابرا رو می گم
هیچ وقت از ابرا تشکر کردی؟
هیچ وقت شده از خودت بپرسی که چرا ذره ذره وجودشو انرژی می کنه
و به موجودات زمین می بخشه؟!
ماهانه می گیره یا قراردادی کار می کنه؟
.
.
برای ساختن یه رنگین کمون قشنگ چقدر انرژی لازمه؟
چرا نیلوفر صبح باز میشه و ظهر بسته می شه؟
بابت این کارش چقدر حقوق می گیره؟
چرا فیش پول بارون ماهانه برای ما نمی یاد؟
چرا آبونمان اکسیژن هوا رو پرداخت نمی کنیم؟
.
.
تا حالا شده به خاطر این که زیر یه درخت بشینی و به آواز بلبل گوش کنی پول بدی؟
قشنگ ترین سمفونی طبیعت رو می تونی یه شب مهتابی کنار رودخونه گوش کنی.
قیمت بلیتش هم دل تومنه!
.
.
خودتو به آب و آتیش می زنی که حتی تابلوی گل آفتابگردون رو بخری و بچسبونی به دیوار اتاقت
ولی اگه به خودت یک کم زحمت بدی می تونی قشنگ ترین تابلوی گل آفتابگردون رو توی طبیعت ببینی

گل های آفتابگردونی که اگه بارون بخورن نه تنها رنگشون پاک نمی شه، بلکه پررنگ تر هم میشن
لازم نیست روی این تابلو کاور بکشی، چون غبار روی اونو، شبنم صبح پاک می کنه و می بره.
.
.
تو که قیمت همه چیز و با پول می سنجی تا حالا شده از خدا بپرسی :
قیمت یه دست سالم چنده؟
یه چشم بی عیب چقدر می ارزه؟
چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنم پرداخت کنم؟!
قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟
.
.
خیلی خنده داره نه؟
و خیلی سوال ها مثل این که شاید به ذهن هیچ کدوممون نرسه …
.
.
اون وقت تو موجود خاکی اگه یه روز یکی از این دارایی هایی رو که داری ازت بگیرن
زمین و زمان رو به فحش و بد و بیراه می گیری؟
چی خیال کردی؟
پشت قبالت که ننوشتن. نه عزیز خیال کردی!
.
.
اینا همه لطفه، همه نعمته که جنابعالی به حساب حق و حقوق خودت می ذاری
تا اونجا که اگه صاحبش بخواد می تونه همه رو آنی ازت پس بگیره.
پروردگاری که هر چی داریم از ید قدرت اوست …
.
.
اینو بدون اگه یه روزی فهمیدی قیمت یه لیتر بارون چنده؟
قیمت یه ساعت روشنایی خورشید چنده؟
چقدر باید بابت مکالمه روزانه مون با خدا پول بدیم؟
یا اینکه چقدر بدیم تا نفسمون رو، بی منت با طراوت طبیعت زیباش تازه کنیم
اون وقت می فهمی که چرا داری تو این دنیا زندگی میکنی!
.
.
 قدر خودت رو بدون و لطف دوستان و اطرافیانت رو هم دست کم نگیر
به زندگیت ایمان داشته باش تا بشه تموم قشنگیهای دنیا مال تـــو
این مطلب رو برای ده نفر که لیاقتش رو دارن بفرست
اگه ده نفر پیدا نکردی در خودت تجدید نظر کن
.
.
مهربانی یعنی فرستادن یک نامه به یک دوست

شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ | 19:51 | زارع |

بي تو، مهتاب‌شبي، باز از آن كوچه گذشتم،

همه تن چشم شدم، خيره به دنبال تو گشتم،

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم،

شدم آن عاشق ديوانه كه بودم.

 

در نهانخانة جانم، گل ياد تو، درخشيد

باغ صد خاطره خنديد،

عطر صد خاطره پيچيد:

 

يادم آم كه شبي باهم از آن كوچه گذشتيم

پر گشوديم و در آن خلوت دل‌خواسته گشتيم

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم.

 

تو، همه راز جهان ريخته در چشم سياهت.

من همه، محو تماشاي نگاهت.

 

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشة ماه فروريخته در آب

شاخه‌ها  دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

 

يادم آيد، تو به من گفتي:

-        ” از اين عشق حذر كن!

لحظه‌اي چند بر اين آب نظر كن،

آب، آيينة عشق گذران است،

تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است،

باش فردا، كه دلت با دگران است!

تا فراموش كني، چندي از اين شهر سفر كن!

 

با تو گفتم:‌” حذر از عشق!؟ - ندانم

سفر از پيش تو؟ هرگز نتوانم،

نتوانم!

 

روز اول، كه دل من به تمناي تو پر زد،

چون كبوتر، لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدي، من نه رميدم، نه گسستم ...“

 

باز گفتم كه : ” تو صيادي و من آهوي دشتم

تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم، نتوانم! “

 

اشكي از شاخه فرو ريخت

مرغ شب، نالة تلخي زد و بگريخت ...

 

اشك در چشم تو لرزيد،

ماه بر عشق تو خنديد!

 

يادم آيد كه : دگر از تو جوابي نشنيدم

پاي در دامن اندوه كشيدم.

نگسستم، نرميدم.

 

رفت در ظلمت غم، آن شب و شب‌هاي دگر هم،

نه گرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم،

نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم ...

 

بي تو، اما، به چه حالي من از آن كوچه گذشتم

 

جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 0:58 | زارع |


 

بی تو من زنده نمانم

بی تو طوفان زده ی دشت جنونم

صید افتاده به خونم

تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم

بی من از کوچه گذر کردی و رفتی

بی من از شهر سفر کردی و رفتی

قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم

تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم

تو ندیدی، نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی

چو در خانه ببستم دگر از پای نشستم

گوئیا زلزله آمد، گوئیا خانه فرو ریخت سر من

بی تو من در همه شهر غریبم

بی تو کس نشنود از این دل شکسته صدایی

برنخیزد دگر از مرغک پربسته صدایی

تو همه بود و نبودی، تو همه شعر و سرودی

چه گریزی ز بر من که ز کویت نگریزم

گر بمیرم ز غم دل، به تو هرگز نستیزم

من و یک لحظه جدایی، نتوانم نتوانم

بی تو من زنده نمانم،بی تو من زنده نمانم

شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 14:33 | زارع |

شايد سالها بعد،در گذرخيابانها از کنار هم بگويي آن غريبه چقدر شبيه

خاطراتم بود …

شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 14:18 | زارع |

دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 0:18 | زارع |

سه شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۲ | 1:58 | زارع |

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 همیشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریكترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 در جوانی آنگاه كه رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ كس مناسب تر از خودتان نیست.پائولو كوئیلو  
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
به خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند . پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن كل آن چیز. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می كشیم، چرا كه نمی دانیم با آنها چه كنیم.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.• 
 مهم این نیست كه چقدر زندگی می كنیم مهم این است كه چگونه زندگی می كنیم. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 جوانی كه فراموش می كند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 حقیقت همواره همان جایی است كه ایمان هست.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 فقط خودت می دانی كه چه چیزی برایت بهترین است.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
مردم جوری حرف می زنند كه همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند.  پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
قلب آدمها گاهی شكوه می كند، چرا كه آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده كنند، به این دلیل كه یا فكر می كنند لیاقتش را ندارند و یا اینكه نمی توانند از عهده ی آن برآیند. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
غرور میتواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز میتواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 زمینی كه روی آن زندگی می كنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
عشق، آن چیزی است كه "روح جهان" را وادار به دگرگونی و تكامل می كند.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 وقتی انسان دوست می دارد، می تواند جزیی از آفرینش باشد.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
تنها یك چیز هست كه برآورده شدن رویایی را ناممكن می سازد و آن، ترس از شكست است.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
چشم ها قدرت روح را نشان می دهند. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
نیك بختی را می توان در یك شن ساده ی صحرا یافت. چون یك دانه ی شن، یك لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
ترس از رنج از خود رنج بدتر است. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
آدمها می ترسند كه بزرگترین رویاهایشان را برآورده كنند، چون یا به این می اندیشند كه سزاوار آن نیستند و یا اینكه از عهده ی آن برنمی آیند. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
اگر تو به حال توجه كنی، آن را بهتر خواهی كرد و اگر حال را بهتر كنی، آنچه از پس آن می آید بهتر خواهد شد. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
كسی كه به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد كند و هنگامی كه نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
پیچ و خم ها برای كاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت كنیم، چون هر كس رنجها و درماندگی های خودش را دارد. پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
لحظاتی هست كه جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری كنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم كه بر آن غلبه كرده باشیم.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
هر چیز در زندگی بهایی دارد؛ این آن چیزی است كه مبارزین روشنایی می كوشند بیاموزند.پائولو كوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.• 
زمانی كه ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می كنیم كه آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند كه زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن گونه كه آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
كسی كه به سفر عادت دارد، می داند كه همیشه لحظه ای فرا می رسد كه باید رفت. پائولو كوئیلو

دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ | 1:23 | زارع |

 

سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 11:25 | زارع |

پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ | 17:50 | زارع |

تو بنویس

براش بنويس دوستت دارم آخه مي دوني آدما گاهي اوقات خيلي زود حرفاشونو از ياد مي برن ولي يه نوشته , به اين سادگيا پاک شدني نيست . گرچه پاره کردن يک کاغذ از شکستن يک قلب هم ساده تره ولي تو بنويس .. تو ... بنويس

این پست را سکوت می کنم تو بنویس ...
تو بنویس ...
بنویس از دلتنگی هایت ، از قصه هایت ، از هرچه دلت می گوید ...!
بنویس ...
دلتنگی ات را با جان و دل می چشم !


پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ | 17:40 | زارع |


پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ | 17:36 | زارع |

گناهی ندارم ولی قسمت اینهکه چشمای کورم به راهت بشینهبرای دله من واسه جسم خستممنی که غرورو تو چشمات شکستمسر از کار چشمات کسی در نیاوردکه هر کی تو رو خواست یه روزی بد آوردبرای دل من واسه جسم خستممنی که غرور رو تو چشمات شکستمواسه من که برعکس کار زمونهیکی نیست که قدر دلم رو بدونهگناهی ندارم ولی قسمت اینهکه چشمای کورم به راهت بشینههنوزم زمستون به یادت بهارهتو قلبم کسی جز تو جایی ندارهصدای دلم ساز ناسازگارهسکوتم به جز تو صدایی ندارهتو خواب و خیالم همش فکر اینمکه دستاتو بازم تو دستام ببینمولی حیف از این خواب پریدمکه بازم با چشمایه کورم به راهت بشینمسر از کار چشمات کسی در نیاوردکه هر کی تو رو خواست یه روزی بد آوردبرای دل من واسه جسم خستممنی که غرور رو تو چشمات شکستم


 


پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ | 17:31 | زارع |

مرا به خوان امشب که سودای تورا دارم , در اين رهسپار زندگی نياز مبهمی دارم

******************

کاش می شد با ساحره ها کاری به حال دل کرد که ديگر عاشقی نبيدند.


متن از "مائده"

مهم نيست چند بار به زمين ميخوريد مهم اين است که چندبار بلند می شويد


متن از "مستانه"

هر رفتنی نشونه رسيدن نيست  /  ولی برای رسيدن هميشه بايد رفت


متن از "غريبه"

به یک فرشته گفتم:برو و معشوقم که عاشقش هستم را ببوس!! فرشته رفت و وقتی برگشت دیدم چشماش اشکیه و گریه کرده!! به فرشته گفتم: معشوق مرا بوسیدی؟! فرشته گفت: نه نشد !! به فرشته فتم:چرا؟!فرشته مهربون گفت:دو فرشته هیچ وقت همدیگرو را نمی بوسن
******************

رو سنگ قبرم بنويس اينجا مجال گريه نيست ... هرکي مي خواست گريه کنه بهش بگو اون ديگه نيست

******************

سر کلاس ادبيات معلم گفت : فعل رفتن رو صرف کن - رفتم ... رفتي ... رفت ... ساکت مي شوم ، ميخندم ولي خنده ام تلخ مي شود استاد داد مي زند : خوب بعد ؟ ادامه بده ! و من مي گويم : - رفت ... رفت ... رفت ... رفت و دلم شکست ... غم رو دلم نشست ... رفت و شاديم بمرد ... شور از دلم ببرد ... رفت ... رفت ... رفت ... و من مي خندم و مي گويم : خنده ي تلخ من از گريه غم انگيز تر است .............. کارم از گريه گذشته به سيه

******************

دنیا را بد ساخته اند... کسی را که دوست داری، تو را دوست نمی دارد. کسی که تو را دوست
دارد تو دوستش نمی داری... . اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم
و آیین هرگز به هم نمیرسند این رنج است و زندگی یعنی این...


متن از "کتی جووون"

غربت دیرینه ام را با تو قسمت می کنم , تا ابد با درد و رنج خویش خلوت می کنم
رفتی و با رفتنت کاخ دلم ویرانه شد , من در این ویرانه ها احساس غربت می کنم

******************

کسی در دلتو می زنه عزیزم مواظب باش قبلش آیفون دلتو تصویری کنی
چون اگه بیاد تو و بشینه دیگه نمی تونی بیرونش کنی
آخه مهمان حبیب خداست...!!!


متن از "بدون نام"

صداي شکستن قلبم را نشنيدي چون غرورت بيداد مي کرد اشکهايم را نديدي چون محو تماشاي باران بودي ولي اميدوارم انقدر در آيينه مجذوب نشده باشي که حداقل زشتي ديو خود خواهيت را ببيني باشد که باديگران چنان نکني که با من کردي


متن از "ايلا"

خداوندا، به تو امیدوارم و به تو توکل کرده ام.به من جرأت بده تا قدرتمند شوم. می دانمکـه بـرای رو بـه رو شـدن بـا دغـدغـه هـــای زنـدگـی ام نـیاز بـه قـدرت و جرأت دارم و ازطـریق قـدرت تـو می توانم نرم تر از فرشته و قدرتمند تر از شیر باشم . . .

******************

برای بالا رفتن و آسمان نوردی هوشیاری،
دقت و توجه لازم است، بینش و آگاهی و ...
اما آسان نوردی، غفلت از یاد خدا،
بی توجهی به اوامر و نظرات او، باری به هر جهت،
مشغول شدن بیش از حد به دنیا و ظواهر آن و ...
از نشانه های حرکت پایینی است.


متن از "نرگس"

اگر نمی توانی اقیانوس باشی، دریا باش، اگر نه رودخانه باش واگر نمی نتوانی رودخانه باشی نهریكوچك باش، اما هیچ گاه مرداب نباش.نهری باش جاری، زلال و مهربان و با جوشش زیبایت زندگی را به همه هدیه كن چون وقتی حركت میكنی هم زنده ای و هم به دیگران زندگی می دهی ، سبزه های كنار نهر را دیده ای چه زیبا چشم رانوازش می دهند و ماورای پروانه های لطیف و زیبا هستند، این ها به خاطر سخاوت و مهربانی نهر كوچك اما جاری است، پس تو هم با الهام از این رود كوچك جاری شو و بدان خدا در همه حال با توست.


متن از "بهار"

.:: آدمک آخر دنیاست بخند ، آدمک مرگ همین جاست بخند ، دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند ، آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخند ، آن خدایی که بزرگش خواندی به خدا مثل من تو تنهاست بخند!


متن از "استياک"

من مست و تو ديوانه  ما را که برد خانه  صد بار به تو گفتم  کم خور  دو سه پيمانه


متن از "پرستش"

کلمات محبت آمیز کوتاه و آسان است. ولی باز تاب آنها واقعا بی انتهاست.

******************

جایی که ازدواج بدون عشق باشد؛ حتما عشق بون ازدواج نیز خواهد بود.

******************

اگر خواهم غم دل با تو بگویم
تو را تنها نمی یابم
اگر تو را تنها بیابم
جایی نمی یابم
اگر جایی پیدا شود و تنها هم تو را یابم
ز شادی دست و پا گم می کنم خود را نمی یابم...


متن از "وفا"

غم آمده غم آمده انگشت بر در ميزند , هر ضربه انگشت او خنجر بر دل ميزندگ
رسم وفا را بيوفا از غم نياموزی چرا , غم با همه بيگانگی هر شب به ما سر ميزند


متن از "مجيد"

وقتی که برگهای پاييز رو زير پات له می کنی يادت باشه که روزی بهت نفس هديه می دادن .

******************

هيچ‌گاه ويتريني نداشته‌ام تا دلم را در آن به نمايش بگذارم در قامت يک فروشنده دوره‌گرد عاشق تو شدم از اين روست که تمام خيابانهاي شهر عشق مرا مي‌شناسند

******************

 

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي‌كنند به اندازه كافي عاقلند

******************

 

برای تویی که قلبم را شکستی می نویسم : تویی که خاطراتت تنها امید زیستن برای من است « همچنان دوستت دارم » می دانم که تو هیچگاه این جمله را درک نخواهی کرد اما نمی دانم چرا شاید تو هنوز وسعت عشق مرا در نیافته ای شاید تو هنوز نمیدانی که من چگونه دوستت دارم یادم می آید که می گفتی ساده باش حال ساده می گویم : « دوستت دارم »

******************

اگه همديگرو دوست داريد ، به هم بگيد ، خجالت نکشيد ، عشق رو از هم دريغ نکنيد ، خودتونو پشت القاب و اسامی مخفی نکنيد ، منتظر طرف مقابل نباشيد، شايد اون از شما خجالتی تر و عاشق تر باشه

 


متن از "سپیده"

ما هم شكسته خاطر و ديوانه بوده ايم/ما هم اسير طره ي جانانه بوده ايم//ما هم به روزگار جواني ز شور عشق/روزي رفيق ساغر و پيمانه بوده ايم ..."

 

مغرورانه اشك ريختيم چه مغرورانه سكوت كرديم چه مغرورانه التماس كرديم چه مغرورانه از هم گريختيم غرور هديه شيطان بود و عشق هديه خداوند هديه شيطان را به هم تقديم كرديم هديه خداوند را از هم پنهان کرديم


عاشقي عاشق باش و دوست داشتن را دوست بدار. از تنفر متنفر باش و به مهرباني مهر بورز. با آشتي اشتي کن و از جدايي جدا باش.


زندگي يعني بازي. سه ، دو ، يک … سوت داور............ بازي شروع شد!!! دويدي ، دست و پا زدي ، غرق شدي ، دل شکستي ، عاشق شدي ، بي رحم شدي ، مهربان شدي… بچه بودي ، بزرگ شدي ، پير شدي سوت داورــــــ0?ــــــــــ بازي تمام شد... زندگي را باختي

اشکاتو پاک کن همسفر گاهي بايد بازي رو باخت اما اينو يادت باشه باز مي شه زندگي رو ساخت


ما واسه هم مثه کتاب میمونيم. وقتی به انتها میرسي میرن سراغ یکی دیگه پس مراقب باش به دست هرکس ورق نخوری


مي دوني اگه صخره و سنگ تو مسيره رودخانه ي زندگيت نباشه صداي آب اصلا قشنگ نيست؟


 بچه ها به پنج دليل دوست داشتني اند: 1_گريه مي كنند چون گريه كليد بهشته. 2_قهركه مي كنند زود آشتي مي كنند چون كينه ندارند. 3_چيزي كه مي سازند زود خراب مي كنند چون به دنيا دلبستگي ندارند. 4_با خاك بازي مي كنند چون تكبر ندارند. 5_خوراكي كه دارند زود مي خورند و براي فردا نگه نمي دارند چون آرزوهاي دراز ندارن


بياييدکمترخطوط قلبمان را اشغال کنيم. شايد خداپشت خط باشد.


چارلي چاپلين: در دنيا جاي کافي براي همه هست پس به جاي اينکه جاي کسي را بگيري سعي کن جاي خودت را پيدا کني


من سر راه تو دامي از عشق پهن کردم ولي تو به سرعت از کنار آن رد شدي و گفتي ميگ ميگ


کاش میشد هیچ کس تنها نبود کاش میشد دیدنت رویا نبود گفته بودی با تو می مانم ولی... رفتی و گفتی و اینجا جا نبود سالیان سال تنها مانده ام شاید این رفتن سزای من نبود من دعا کردم برای بازگشت دست های تو ولی بالا نبود باز هم گفتی که فردا میرسی کاش روز دیدنت فردا نبود


 آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد. پروفسور محمد حسابي


یک نفر ... یک جایی ... تمام رویاهاش لبخند توست ... و زمانی که به تو فکر می کنه ... احساس می کنه که زندگی واقعا با ارزشه ... پس هر گاه احساس تنهایی کردی ... این حقیقت رو به خاطر داشته باش ... یک نفر ... یک جایی ... در حال فکر کردن به توست


چنان دل کندم از دنيا که شکلم شکل تنهاييست ببين مرگ مرا در خويش که مرگ من تماشاييست


میخوام به سردی شبهام بخندم... میخوام به پوچی فردام بخندم... وقتی میبینمت با دیگرونی... تو اوج گریه هام میخوام بخندم... میخوام داد بزنم تنهای تنهام... میخوام وقتی میگم تنهام بخند


عشق يعني خاطرات بي غبار دفتري از شعر و از عطر بهار. عشق يعني يك تمنا، يك نياز، زمزمه از عاشقي با سوز و ساز. عشق يعني چشم خيس مست او، زير باران دست تو در دست او


مي داني؟ من همه گمشده هايم زندگي ام را در گوشه و كنار اين كلبه جستجو مي كنم همه لحظات از دست رفته را مي خواهم جايي همين اطراف پيدا كنم شايد نشود اما من مي گويم مي شود مي داني؟ اين كلبه با وجود آنكه ديگر عصر سنگ و آهن سالهاست آغاز شده، روزگار سيماني و درخشندگي شيشه اي مدتها فرا روي انسان قرار گرفته، جاني دارد از جنس روح من، محبتم به تو و علاقه به بودن در كنارت. آنگونه بگويم كه اگر بداند روزي ماواي نخواهد بود، چه بسا در ساعتي و يا كمتر ديوارهايش فرو بريزد


نويسنده معروفي مي گويد: زن مانند كروات است هم زيبايي به مرد مي بخشد و هم گلويش را فشار مي دهد


دکتر علي شريعتي: به سه چيز تکيه نکن ، غرور ، دروغ و عشق. آدم با غرور ميتازد، با دروغ ميبازد و با عشق ميميرد


بخون به سلامتي هر چي عاشقه 1- به سلامتي سه كس : غريب ، تنها ، بي كس 2- به سلامتي گاو چون كه نگفت من ، گفت ما ?- به سلامتي كرم خاكي به خاطر خاكي بودنش ?- به سلامتي خيار به خاطر اينكه يار داره 5- به سلامتي شلغم به خاطر اينكه غم داره 6- به سلامتي كلاغ ، هر چند كه سياهه ولي عوضش يه رنگه 7- به سلامتي ديوار كه هر مرد و نامردي بهش تكيه ميكنن 8- به سلامتي شمع که تا آخرش به پات ميسوزه


هيچ کس براي شکست خوردن نقشه نميکشد بلکه اين نقشه است که اگر اشتباه کشيده شود به شکست ميانجامد


دوست داشتن کساني که دوستمان دارن کار بزرگي نيست،مهم ان است انهاي که ما را دوست ندارند ،دوست بداريم


 

دنياي عجيبي است؛ وقتي مي خواهي گريه کني، شانه اي نداري تا سر بر آن گذاري و غم دلت را زار زار اشک بريزي و وقتي شانه اي براي گريستن داري ديگر اشکي براي ريختن نداري، و نه حتي نيازي به ريختن اشک


باران! تو ای فراتر از همه ی وجود و ای پاک ترین مقدسات آسمانی امشب بر من ببار می خواهم امشب از تمام شبهای عمرم پاک تر بشوم.... بر من ببار می خواهم امشب آخرین شب دلتنگیم باشد.


 در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند


اشتباهي كه همه عمر پشيمانم از آن اعتمادي است كه بر مردم دنيا كردم پيش از اين مردم دنيا دلشان درد نداشت ..... ؟! خودمانيم ... !!! زمين اين همه نامرد نداشت


مي دوني اگه صخره و سنگ تو مسيره رودخانه ي زندگيت نباشه صداي آب اصلا قشنگ نيست؟


خوشبختی میتواند مجموعه ای از بدبختیهائی باشد كه بر سرمان نیامده است


ويليام شکسپير : چيزي که زن دارد و مرد را تسخير مي کند ، مهرباني اوست ، نه سيماي زيبايش


 زرد است که لبريز حقايق شده است تلخ است که با درد موافق شده است شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي پاييز بهاري است که عاشق شده است


فکرشو کن یه شب با هم یه گوشه ای تنها باشیم با چهار تا دیوار و یه سقف جدا از این دنیا باشیم من باشم و تو باشی و یه جفت دلهای بیقرا فرصت خوب انتقام از لحظه ای انتظار فکرشو کن عروسکم به اون شب پر التهاب چشمهاتو روی هم بذار ، امشب به یاد من بخواب فکرشو کن دستهای من رو قلب تو جون بگیره دل دل بیقرارتو، توو سی - نه آروم بگیره نه ساعتی باشه که شب سر بره و تموم بشه نه هیچ کسی سر برسه ، ثانیه ای هروم بشه چشمهاتو روی هم بذار ، امشب به یاد من بخواب


گفتم که خدا مرا حیاتی بفرست/طوفان زده ام،راه نجاتی بفرست/فرمود که با زمزمه یا مهدی/نذر گل نرگس صلواتی بفرست


نمي دانم محبت را بـر چه کاغذي بنويسم که هرگز پاره نشود بـرچـه گلـي بـنويـسم که هـرگز پرپر نشـود بـر چه ديواري بنويسم که هرگز پاک نشود بـر چه آبـي بنويسم که هـرگز گل آلود نشود وسرانجام بـر چه قلـبي بنويسم که هـرگز سـنگ نشود


آشفتگي من از اين نيست که تو به من دروغ گفته اي، از اين آشفته ام که ديگر نميتوانم تو را باور کنم


مشترک گرامي! اعتبار دوستي شما رو به اتمام است. لطفا جهت شارژ مجدد يک بوس ارسال نماييد


مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني


براي خريدن عشق هر کس هرچه داشت آورد،‌ ديوانه هيچ نداشت و گريست،‌ گمان کردند چون هيچ ندارد مي گريد،‌ اما هيچکس ندانست که قيمت عشق اشک است


 

انالله وانااليه راجعون... ارسال كننده اين پيام كشته ومرده شماست


گاهي بيا و لحظه‌اي بمان دستي به روي شانه‌ي من بگذار تا از فراز ماندنت اين سطرهاي در هم و برهم اين تلخ نوشته هايم و اين شعرهاي مبهم و خط خورده‌ي مرا در دفترم بخواني تا سطرهای تار روشن شوند تا من قلم به دست تو بسپارم تا تو به دست من بنويسي آمدنت را


گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا می شنوی روی تو را کاشکی می دیدم شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که عجب! عاقبت مرد؟ افسوس

جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 21:10 | زارع |

کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد.

پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود.

مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد.

روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد …

نتیجه اخلاقی : مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم: اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند و دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود!

جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 21:1 | زارع |

خوشبختی ما در سه جمله است : تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا


ولی حیف که ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم :حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

 

جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 21:0 | زارع |

یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ | 12:19 | زارع |

 

یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ | 12:15 | زارع |

 

یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ | 12:14 | زارع |

 

 

یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ | 12:7 | زارع |

 


Time will always fly, but our love will never die. Keep in touch and remeber me

_____________________________________________________


When time comes for u to give ur heart to someone, make sure u select someone who will never break ur heart, cuz broken hearts has never spare parts.

______________________________________________________


I m going to write on all the bricks I MISS U and i wish that one falls on ur head,so that u knows how it hurts when u miss someone special like u.

______________________________________________________


If 10 people care 4 u, one of them is me, if 1 person cares 4 u that would be me again, if no 1 cares 4 u that means i m not in this world
سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ | 18:32 | زارع |

یاری بیون قوجاقلادیم ، یار آغلادی من آغلادیم

ییغیشدی قونشولار بوتون ، جار آغلادی من آغلادیم

باشیندا قار قالان داغا ، دانیشدیم آیریلیق سؤزون

بیر آه چئکیب باشینداکی ، قار آغلادی من آغلادیم

طاریمدا نار آغاجلاری،منی گؤروب دانیشدیلار

بو یوموزیتون اوخشادی، نار آغلادی من آغلادیم

ائلئی کی اسدی بیر خزان،تالاندی گوللریم منیم

خبرچاتینجا بولبوله،خار آغلادی من آغلادیم

اورک سؤزون دئدیم تارا،سیملر اولدو پارا پارا

یاواش یاواش سیزیلدادی،تار آغلادی من آغلادیم

دئدیم کی حق منیمکیدی،باشیمی چئکدیلر دارا

طناب کسنده بوینومو،دارآغلادی من آغلادیم

جعفرییم؛بویوم بالا،غم سینهمده قالا قالا

یار جانیمی آلا آلا،یار آغلادی من آغلادیم

سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ | 18:31 | زارع |

شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ | 19:51 | زارع |

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم
گاه یک نغمه انقدر دست نیافتنی میشود که با ان زندگی می کنیم
گاه یک نگاه انچنان سنگین میشود چشمانمان رهایش نمی کند
گاه یک عشق انقدر ماندگار می شود که فراموشش نمی کنیم
 

سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۰ | 22:40 | زارع |

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم
گاه یک نغمه انقدر دست نیافتنی میشود که با ان زندگی می کنیم
گاه یک نگاه انچنان سنگین میشود چشمانمان رهایش نمی کند
گاه یک عشق انقدر ماندگار می شود که فراموشش نمی کنیم
 

سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۰ | 22:40 | زارع |

شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ | 20:35 | زارع |

جملات عاشقانه (مخصوص دوران نامزدی و اس ام اس به ......)

دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس، . چون یه روز به آخرش میرسی . دوستت ندارم به اندازی خورشید، . چون غروب میکنه . دوستت دارم . به اندازی روت که هیچوقت کم نمیشه


گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش تک پرنده عاشقی بودم که میان صدها هزار پرنده بتوانم به قله بلند سرزمین هستی برسم و پرواز کان نغمه سر دهم که... من شیدای تو وعاشقانه دوستت دارم

=======================

برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو

=======================

عشق یعنی خون دل یعنی جفا عشق یعنی درد و دل یعنی صفا عشق یعنی یک شهاب و یک سراب عشق یعنی یک سلام و یک جواب عشق یعنی یک نگاه و یک نیاز عشق یعنی عالمی راز و نیاز

=======================

به روی گونه تابیدی و رفتی مرا با عشق سنجیدی و رفتی تمام هستی ام نیلوفری بود تو هستی مرا چیدی و رفتی

=======================

نفرین به اون کسایی که روی دلا پا می ذارن تا که می بینن عاشقی میرن و تنهات می ذارن نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن عاشق عاشق کشین ، رحم و مروت ندارن

=======================

روی یک طاقچه سنگی میون دو قاب رنگی بودن من وتو با هم داره تصویر قشنگی عکس تو تو قاب خاتم در حصار خالی از غم حتی در مرگ تن من نمی گیره رنگ ماتم

=======================

آفرینش روز و شب، زیبایی زمین و کهکشانها، درخشش ستارگان فروزان، همه حاکی از وجود پروردگار یکتاست، پس از او اطاعت می کنیم، چون او معین کرده که مرگ آغاز جاودانه هاست.

=======================
می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه ؟ لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم

=====================

خواب ناز بودم شبی.... دیدیم کسی در میزند.... در را گشودم روی او ...دیدم غم است در می زند... ای دوستان بی وفا...از غم بیاموزید وفا..غم با آن همه بیگانگی..... هر شب به من سر می زند

======================

هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی فدای یه تار موی گلی مثل تو

======================

هرگاه دلت هوایم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند


بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

=======================

خوشبختی مثل یه پروانه است . وقتی دنبالش می‌دوی پرواز می‌کنه اما وقتی وایسی میاد رو سرت میشینه

=======================

من همه ی قصه هام قصه ی توست اگه غمگینه اونم از غصه ی توست

=======================

سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه دریاها ،نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه میگذرند نیست .پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا

=======================

تو بارانی من باران پرستم تودریایی من امواج تو هستم اگرروزی بپرسی باز گویم: تو من هستی و من نقش تو هستم

=======================

طبق قانون بقای شادی هیچ شادی از بین نمیره؛ بلکه فقط از دلی به دلی دیگه جابه جا می‌شه

=======================

اگرکسی واقعا کسی رو دوست داشته باشد بیشتر از اینکه بهت بگه دوست دارم میگه مواظب خودت باش...پس مواظب خودت باش

=======================

وقتی برگ های پاییز رو زیر پات له می کنی یادت باشه روزی بهت نفس هدیه می کردن

=======================

عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد

=======================

ای عشق، شکسته ایم، مشکن ما را/ اینگونه به خاک ره میفکن ما را/ ما در تو به چشم دوستی می بینیم/ ای دوست مبین به چشم دشمن ما را

رسم زمونه : تو چشم میذاری من قایم میشم .........اما تو یکی دیگه رو پیدا میکنی

======================

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست

======================

عشق کلید شهر قلب است به شرط آنکه قفل دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود

======================

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم

======================
می خوام روی تمام سنگ های دنیا بنویسم دلم واست تنگ شده و آرزو میکنم یکی از اون سنگ ها به سرت بخوره تا بفهمی دل تنگی چه دردی

=====================

غیر از غم عشق تو ندارم , غم دیگر شادم که جز این نیست مرا همدم دیگر

=====================

زدرد عشق توبا کس حکایتی که نکردم چرا جفای تو کم شد؟شکایتی که نکردم !!!

=====================

گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو گر هست بگو نیست بگو راست بگو

=====================

گر نرخ بوسه را لب جانان به جان کند حاشا که مشتری سر مویی زیان کند

=====================

تو را برای وفای تو دوست می دارم******وگرنه دلبر پیمانه شکن فراوان است

=====================

هر گز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را هر گز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را

شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ | 20:25 | زارع |

ای آسمان زیبا امشب دلم گرفته

از های و هوی دنیا امشب دلم گرفته

یک سینه غزق مستی دارد هوای باران

از این خراب رسوا امشب دلم گرفته

امشب خیال دارم تا صبح گریه کنم

شرمنده ام خدایا امشب دلم گرفته

خون دل شکسته بر دیدگان تشنه

باید شود هویدا امشب دلم گرفته

ساقی عجب صفایی دارد پیاله ی تو

پر کن به جان مولا امشب دلم گرفته

گفتی خیال بس کن فرمایشت متین است

فردا به چشم اما امشب دلم گرفته

 


 

یکشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۰ | 21:12 | زارع |

آخرين مطالب
» سخنان ویلیام شکسپیر
» اس ام اس های پند اموز
» اس ام اس
» جمله ها و متن های زیبا در مورد درست نگاه کردن به زندگی
» بي تو، مهتاب‌شبي،
»
» بی وفایی
» عکس متن دارجالب
»
» جملات آموزنده
طراحی وقالب های بلاگفا : قالب فا